ALNUM KỶ NIỆM 20 NĂM - EY

ALNUM KỶ NIỆM 20 NĂM - EY

Kích thước: 25.5 x 25.5 x 2.5cm, bao gồm 1 bìa áo, 04 trang bìa và 34 trang ruột
Trang bìa: Bìa áo in 04 màu 1 mặt trên Couche' 300gsm, bìa chính In trên giấy ganh, ép nhũ bạc logo và biểu tượng 20 năm, bồi lên catton lạnh dày 3mm
Trang ruột: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' 150gsm bồi lên catton lạnh dày 1mm
Gia công: lồng tay, khâu, dán gáy, cắt xén, phủ lớp nhũ vàng quanh viền sách, đóng quyển thành phẩm