BANER - MN SƠN CA

BANER CHÚC MỪNG NĂM MỚI - MN SƠN CA

Kích thước: 6.9m x3.1m - Chất liệu: In bạt Hiflex căng lên khung sắt hộp 2 mạ kẽm
Hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 1 năm 2016

BANER "TRI ÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 - 11"
Kích thước: 6.9m x3.1m - Chất liệu: In bạt Hiflex căng lên khung sắt hộp 2 mạ kẽm
Hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 11 năm 2015

BANER "TỔNG KẾT NĂM HỌC - VUI TẾT THIẾU NHI 1-6-2016"
Kích thước: 6.9m x3.1m - Chất liệu: In bạt Hiflex căng lên khung sắt hộp 2 mạ kẽm
Hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 5 năm 2016