BANER - MN TRUNG HÒA

BANER CHÚC MỪNG NĂM MỚI - MN TRUNG HÒA

Kích thước: 6m x3.2m - Chất liệu: In bạt Hiflex căng lên khung sắt hộp 2 mạ kẽm
Hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 1 năm 2016

BANER "HỘI THI CÔ GIÁO TÀI NĂNG DUYÊN DÁNG"
Kích thước: 6m x3.2m - Chất liệu: In bạt Hiflex căng lên khung sắt hộp 2 mạ kẽm
Hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 11 năm 2015

BANER "MỪNG NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ"
Kích thước: 6m x3.2m - Chất liệu: In bạt Hiflex căng lên khung sắt hộp 2 mạ kẽm
Hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 9 năm 2015