BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - VDB

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - VBD

Kích thước: 21 x 29.7cm, bao gồm 4 trang bìa và 64 trang ruột
Trang bìa: In 04 màu 1 mặt trên giấy Couche' 300gsm, cán mờ mặt ngoài
Trang ruột: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' 150gsm, không cán
Gia công: khâu, lồng tay sách, dán gáy, cắt xén đóng gói thành quyển