THIỆP NOEL

THIỆP NOEL

Thiệp Noel 2015 - Kích thước 20 x 11cm - Giấy in: giấy chất liệu MT201 - 250gsm, ánh nhũ
Quy cách in và Gia công: In 04 màu 2 mặt, cắt xén, bế thành phẩm