CATALOGUE "TRANG SỨC" - RISIS

CATALOGUE ERNTS & YOUNG

Kích thước: 21 x 29.7cm - Gồm 4 trang bìa và 32 trang ruột
Chất liệu giấy: Bìa in 04 mầu trên giấy Couche' 300gsm, cán mờ mặt ngoài
Ruột in 04 màu 2 mặt trên giấy Couhe' mast 150gsm, không cán
Gia công: Khâu tay, lồng bìa, gim gáy, cắt xén thành phẩm