CATALOGUE "VẬT PHẨM MAY MẮN" - RISIS

CATALOGUE "VẬT PHẨM MAY MẮN" - RISIS

Kích thước: 14.5 x 21cm, bao gồm 4 trang bìa và 16 trang ruột
Trang bìa: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' mast 200gsm, cán mờ mặt ngoài
Trang ruột: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' mast 150gsm, không cán
Gia công: lồng tay sách, gim giữa, cắt xén đóng gói thành phẩm