CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM

Văn phòng Hà Nội: <br>
Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà CornerStone, số 16 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 84-4 3831 5100/ Fax: 84-4 3831 5090/ Email: eyhanoi@vn.ey.com <br>