DANH BẠ - ĐOÀN THANH NIÊN

DANH BẠ - ĐOÀN THANH NIÊN

Kích thước: 10.5 x 14.5, bao gồm 04 trang bìa và 112 trang ruột
Trang bìa: In 04 màu 1 mặt trên giấy Couche' 300gsm, cán mờ mặt ngoài
Trang ruột: In 01 màu 12 mặt trên giấy Offset 120gsm
Gia công: lồng tay, khâu, dán gáy, cắt xén, đóng quyển thành phẩm