ABIC

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP (ABIC)

Trụ sở chính: Tầng 6 Tòa nhà chung cư 29T1, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội <br>
Điện thoại: (84-4) 6.299.0055/Fax: (84-4) 6.258.0055/Website: www.abic.com.vn