CÔNG TY LIXIL VIỆT NAM

CÔNG TY LIXIL VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Charm Vit, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Việt Nam <br>
Điện thoại: (84-4) 3 5566 639/Fax: (84-4) 3 5566 031/website: http://global.lixil.com.jp