HỘP ĐỰNG MỨT - VIETINBANK GOLD

HỘP ĐỰNG MỨT - VIETINBANK GOLD

Kích thước: 25 x 25 x 4.5cm, gồm đáy và nắp hộp
Đáy hộp: Kích thước 24.5 x 24.5 x 6.5cm, mặt ngoài in màu đỏ trên Couche' 150gsm bồi lên catton lạnh 3 ly
Nắp hộp: Kích thước 25 x 25 x 4.5cm, mặt ngoài in màu đỏ trên Couche' 150gsm bồi lên catton lạnh 3 ly
Gia công: bế, dán, dập đóng gói thành phẩm