HỘP ĐỰNG QUẦN ÁO - CICI LE

HỘP ĐỰNG QUẦN ÁO - CICI LE

Kích thước: 35 x 25 x 7cm - gồm thân hộp và nắp hộp
Chất liệu: Giấy chất liệu màu đen bồi 2 mặt trong và ngoài lên catton lạnh 0,2cm
Mặt hộp bế nhũ logo, gia công bế dập dán thành phẩm