HỘP ĐỰNG TRANH MARITIMEBANK - VIETINBANK GOLD

HỘP ĐỰNG TRANH MARITIMEBANK - VIETINBANK GOLD

Kích thước: 56 x 42 x 5.5cm, gồm vỏ hộp và ruột hộp
Vỏ hộp: mặt ngoài in nội dung trên giấy C150gsm, cán mờ mặt ngoài bồi lên catton lạnh
Ruột hộp: giấy couche' trắng cán mờ bồi lên catton lạnh
Gia công: bế, dán, lồng dây màu trắng, đóng gói thành phẩm