HỘP ĐỰNG TRANH - PSA

HỘP ĐỰNG TRANH - PSA

Kích thước: 40 X 40 X 4.5cm, gồm vỏ hộp và ruột hộp
Vỏ hộp: mặt ngoài in nội dung trên giấy C150gsm, cán mờ mặt ngoài bồi lên catton lạnh
Ruột hộp: giấy couche' trắng cán mờ bồi lên catton lạnh
Gia công: bế, dán, lồng dây màu trắng, đóng gói thành phẩm