KIẾN THỨC ĐỒ HỌA

NGÔN NGỮ TRONG THIẾT KẾ?

Cũng như một đứa trẻ học một ngôn ngữ để giao tiếp với thế giới chung quanh, môt nguời học thiết kế cần học một dạng ngôn ngữ khác để có thể bước chân vào thế giới của Thiết kế đồ họa. Đây là loại ngôn ngữ thuộc về thị giác, bắt đầu bằng một cái nhìn tinh tường về diện mạo thế giới. Đó là một góc nhìn khác với góc nhìn vật chất hiện rõ trước mắt ta. Danh hoạ Henri Matisse nói khi ông ăn một quả cà chua ông chỉ nhìn vào nó. Nhưng, ông...