LỊCH ĐỂ BÀN 2016 - ABIC

LỊCH ĐỂ BÀN 2016 - ABIC

Kích thước: 24.5 x 10.5cm, bao gồm: đế lịch bàn 2 mảnh, 13 trang ruột lịch chính 2 mặt, 53 tờ lịch tuần
Đế lịch: Chất liệu giấy Xi màu xanh, bồi lên caton lạnh dày 3 ly - Ruột lịch chính: In trên chất liệu giấy Couche' 150gsm, in 04 màu 2 mặt
Lịch tuần: in trên chất liệu giấy Offset định lượng 120gsm, in 04 màu 1 mặt
Gia công: cắt xén, đột lỗ, lòng loxo, đóng gói thành phẩm