LỊCH ĐỂ BÀN - G8

LỊCH ĐỂ BÀN - G8

Kích thước: 24.5 x 17.5cm, bao gồm đế lịch chữ A mica  + 13 tờ lịch tháng
Đế lịch: chất liệu mica trong Đài loan dày 5ly, uốn thành đế chữ A
Ruột lịch: in 04 màu 2 mặt trên giấy chất liệu Smash mallow màu trắng dày 262gsm
Gia công: cắt xén, đột lỗ, lòng loxo, đóng gói thành phẩm