LỊCH TREO TƯỜNG 2016 - ABIC

LỊCH TREO TƯỜNG 2016 - ABIC

Kích thước: 36.6 x 34cm, bao gồm: đế lịch 2 mảnh, 14 trang ruột lịch
Đế lịch: mặt ngoài in nội dung trên giấy Couche' 150gsm, in 04 màu 1 mặt, cán mờ mặt ngoài
Ruột lịch: Kích thước 36.6 x 26cm, gồm 12 tờ lịch tháng, 1 bìa chính, 1 bìa phụ, giấy Couche' 150gsm
Gia công: cắt xén, đột lỗ, lòng loxo, đóng gói thành phẩm