LĨNH VỰC KINH DOANH

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Hoạt động ngoại khóa đóng một vai trò quan trọng trong việc bổ sung các kĩ năng và kinh nghiệm sống cho bạn, giúp bạn trở thành một con người toàn diện và thú vị hơn. Hàng năm Công ty chúng tôi thường xuyên tổ chức cho nhân viên đi lễ chùa vào dịp đầu năm, vào dịp nghỉ lễ nghỉ hè nhằm động viên tinh thần cho toàn thể nhân viên trong công ty, tạo sự gắn kết hòa nhập giữa mọi người. <br>

Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập công ty

<br>

Chùa Hương<br>

Du lịch Cát Bà<br>