LIXI 2015 - KINYOSHA

LIXI 2016 - KINYOSHA

Kích thước: 17 x 9 x 2.5cm
Chất liệu: Giấy Couche' định lượng 150gsm, In 04 màu mặt ngoài
Gia công: Cán mờ mặt ngoài, bế, dập, dán thành phẩm.