SÁCH BẢN LĨNH DOANH NHÂN - EY

SÁCH BẢN LĨNH DOANH NHÂN - EY

Kích thước: 16 x 23.5cm, gồm bìa áo, bìa chính và 201 trang ruột
Bìa áo: In trên giấy Couche' 300 cán mờ mặt ngoài, ép nhũ vàng tên sách, UV bóng
Bìa chính: In trên giấy chất liệu sần bồi lên catton lạnh 3ly
Trang ruột: gồm 201 trang ruột in 02 màu 2 mặt trên giấy Fox 150gsm
Gia công: Khâu tay, gấp bìa, cắt xén, đóng gói thành phẩm