SÁCH CẨM NANG - EY

SÁCH CẨM NANG - EY

Kích thước: 21 x 29.7cm, bao gồm 04 trang bìa và 273 trang ruột
Trang bìa: có 2 tai gập, In 04 màu 1 mặt trên giấy Couche' 300gsm, cán mờ mặt ngoài
Trang ruột: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' định lượng 150gsm
Gia công: lồng tay, khâu, dán gáy, cắt xén, đóng quyển thành phẩm