SÁCH DOANH NHÂN VIỆT - EY

SÁCH DOANH NHÂN VIỆT - EY

Kích thước: 29.7 x 21cm, A4 nằm ngang, bao gồm 4 trang bìa và 32 trang ruột
Trang bìa: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' 300gsm, cán mờ mặt ngoài
Trang ruột: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' 150gsm, không cán
Gia công: Khâu tay, keo gáy, đóng bìa, cắt xén đóng gói thành phẩm