SÁCH KỶ YẾU 10 NĂM ABIC

SÁCH KỶ YẾU 10 NĂM ABIC

Kích thước: 25 x 25cm - gồm 4 trang bìa và 70 trang ruột
Chất liệu: Bìa in 4 mầu 2 mặt trên giấy C300, cán mờ 2 mặt, Ruột in 4 mầu 2 mặt trên giấy C150. Gia công cắt xén bế dán keo gáy thành phẩm