SÁCH "BỘ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC" - NGÂN HÀNG VDB

SÁCH "BỘ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC" - NGÂN HÀNG VDB

Kích thước:21 x 29.7 x 7cm, bao gồm 4 trang bìa và 893 trang ruột
Trang bìa: In 04 màu 1 mặt trên giấy Couche' 200gsm, cán mờ mặt ngoài bồi lên caton lạnh 0.3mm
Trang ruột: In 01 màu 2 mặt trên giấy Offset định lượng 100gsm
Gia công: lồng tay, khâu, dán gáy, bìa, cắt xén đóng gói thành quyển