DANH MỤC SẢN PHẨM

LỊCH ĐỂ BÀN 2016 - ABIC

Kích thước: 24.5 x 10.5cm, bao gồm: đế lịch bàn 2 mảnh, 13 trang ruột lịch chính 2 mặt, 53 tờ lịch tuần Đế lịch: Chất liệu giấy Xi màu xanh, bồi lên caton lạnh dày 3 ly - Ruột lịch chính: In trên chất liệu giấy Couche' 150gsm, in 04 màu 2 mặt Lịch tuần: in trên chất liệu giấy Offset định lượng 120gsm, in 04 màu 1 mặt Gia công: cắt xén, đột lỗ, lòng loxo, đóng gói thành phẩm

LỊCH ĐỂ BÀN - G8

Kích thước: 24.5 x 17.5cm, bao gồm đế lịch chữ A mica + 13 tờ lịch tháng Đế lịch: chất liệu mica trong Đài loan dày 5ly, uốn thành đế chữ A Ruột lịch: in 04 màu 2 mặt trên giấy chất liệu Smash mallow màu trắng dày 262gsm Gia công: cắt xén, đột lỗ, lòng loxo, đóng gói thành phẩm

LỊCH TREO TƯỜNG 2016 - ABIC

Kích thước: 36.6 x 34cm, bao gồm: đế lịch 2 mảnh, 14 trang ruột lịch Đế lịch: mặt ngoài in nội dung trên giấy Couche' 150gsm, in 04 màu 1 mặt, cán mờ mặt ngoài Ruột lịch: Kích thước 36.6 x 26cm, gồm 12 tờ lịch tháng, 1 bìa chính, 1 bìa phụ, giấy Couche' 150gsm Gia công: cắt xén, đột lỗ, lòng loxo, đóng gói thành phẩm

CATALOGUE "VẬT PHẨM MAY MẮN" - RISIS

Kích thước: 14.5 x 21cm, bao gồm 4 trang bìa và 16 trang ruột Trang bìa: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' mast 200gsm, cán mờ mặt ngoài Trang ruột: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' mast 150gsm, không cán Gia công: lồng tay sách, gim giữa, cắt xén đóng gói thành phẩm

CATALOGUE "CẢM HỨNG THIÊN NHIÊN" - RISIS

Kích thước: 14.5 x 21cm, bao gồm 4 trang bìa và 6 trang ruột Trang bìa: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' mast 200gsm, cán mờ mặt ngoài Trang ruột: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' mast 150gsm, không cán Gia công: lồng tay sách, gim giữa, cắt xén đóng gói thành phẩm

CATALOGUE "ĐỒ BÀY VĂN PHÒNG" - RISIS

Kích thước: 14.5 x 21cm, bao gồm 4 trang bìa và 8 trang ruột Trang bìa: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' mast 200gsm, cán mờ mặt ngoài Trang ruột: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' mast 150gsm, không cán Gia công: lồng tay sách, gim giữa, cắt xén đóng gói thành phẩm

CATALOGUE ERNTS & YOUNG

Kích thước: 21 x 29.7cm - Gồm 4 trang bìa và 32 trang ruột Chất liệu giấy: Bìa in 04 mầu trên giấy Couche' 300gsm, cán mờ mặt ngoài Ruột in 04 màu 2 mặt trên giấy Couhe' mast 150gsm, không cán Gia công: Khâu tay, lồng bìa, gim gáy, cắt xén thành phẩm