DANH MỤC SẢN PHẨM

CATALOGUE "ĐỒ BÀY VĂN PHÒNG" - RISIS

Kích thước: 14.5 x 21cm, bao gồm 4 trang bìa và 8 trang ruột Trang bìa: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' mast 200gsm, cán mờ mặt ngoài Trang ruột: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' mast 150gsm, không cán Gia công: lồng tay sách, gim giữa, cắt xén đóng gói thành phẩm

CATALOGUE "CẢM HỨNG THIÊN NHIÊN" - RISIS

Kích thước: 14.5 x 21cm, bao gồm 4 trang bìa và 6 trang ruột Trang bìa: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' mast 200gsm, cán mờ mặt ngoài Trang ruột: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' mast 150gsm, không cán Gia công: lồng tay sách, gim giữa, cắt xén đóng gói thành phẩm

CATALOGUE "VẬT PHẨM MAY MẮN" - RISIS

Kích thước: 14.5 x 21cm, bao gồm 4 trang bìa và 16 trang ruột Trang bìa: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' mast 200gsm, cán mờ mặt ngoài Trang ruột: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' mast 150gsm, không cán Gia công: lồng tay sách, gim giữa, cắt xén đóng gói thành phẩm

SÁCH "BỘ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC" - NGÂN HÀNG VDB

Kích thước:21 x 29.7 x 7cm, bao gồm 4 trang bìa và 893 trang ruột Trang bìa: In 04 màu 1 mặt trên giấy Couche' 200gsm, cán mờ mặt ngoài bồi lên caton lạnh 0.3mm Trang ruột: In 01 màu 2 mặt trên giấy Offset định lượng 100gsm Gia công: lồng tay, khâu, dán gáy, bìa, cắt xén đóng gói thành quyển

DANH BẠ - ĐOÀN THANH NIÊN

Kích thước: 10.5 x 14.5, bao gồm 04 trang bìa và 112 trang ruột Trang bìa: In 04 màu 1 mặt trên giấy Couche' 300gsm, cán mờ mặt ngoài Trang ruột: In 01 màu 12 mặt trên giấy Offset 120gsm Gia công: lồng tay, khâu, dán gáy, cắt xén, đóng quyển thành phẩm

SÁCH DOANH NHÂN VIỆT - EY

Kích thước: 29.7 x 21cm, A4 nằm ngang, bao gồm 4 trang bìa và 32 trang ruột Trang bìa: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' 300gsm, cán mờ mặt ngoài Trang ruột: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' 150gsm, không cán Gia công: Khâu tay, keo gáy, đóng bìa, cắt xén đóng gói thành phẩm

CATALOGUE - EY

Kích thước: 21 x 29.7cm, bao gồm 4 trang bìa và 12 trang ruột Trang bìa: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' 300gsm, cán mờ mặt ngoài Trang ruột: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' mast 150gsm, không cán Gia công: lồng tay sách, gim giữa, cắt xén đóng gói thành phẩm