DANH MỤC SẢN PHẨM

TỜ RƠI HDS

TỜ RƠI NỘI THẤT - HDS Kích thước: 21 x 10cm, In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' định lượng 150gsm Gia công: cắt xén, đóng gói thành phẩm TỜ RƠI DU LỊCH - HDS ​Kích thước: 21 x 10cm, In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' định lượng 150gsm Gia công: cắt xén, đóng gói thành phẩm TỜ RƠI HON ĐA - HDS ​Kích thước: 21 x 10cm, In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' định lượng 150gsm Gia công: cắt xén, đóng gói thành phẩm ...

CARD - LIXIL

Kích thước: 5.5 x 9cm, In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche; 300gsm Gia công: cán mờ 2 mặt, cắt xén, đóng hộp 100c/hộp

CARD - HDS

Kích thước: 5.5 x 9cm, In 04 màu 2 mặt trên giấy Coler canvats 250gsm Gia công: cắt xén, đóng hộp 100c/hộp

THẺ NHÂN VIÊN - ABIC

Kích thước: 5.5 x 9cm, In 04 màu 2 mặt trên chất liệu nhựa polyme dày 0,5ly Gia công: cắt xén, đóng hộp 100c/hộp

TỜ RƠI ABIC

Kích thước; 21 x 30cm, bế gập 3 Chất liệu: in 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' 150gsm Gia công: bế gập 3, UV bóng, cắt xén đóng gói thành phẩm

TỜ RƠI BÓNG RỔ

Kích thước: 14 x 20.5cm, In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' 200gsm Gia công: cắt xén, đóng gói thành phẩm

BỘ NHẬN DIỆN VĂN PHÒNG - LIIQ

Bộ nhận diện văn phòng LIIQ bao gồm: Giấy tiêu đề thư. card visit, kẹp file, mác, nhãn, túi, hộp ...