DANH MỤC SẢN PHẨM

BỘ NHẬN DIỆN VĂN PHÒNG - LIIQ

Bộ nhận diện văn phòng LIIQ bao gồm: Giấy tiêu đề thư. card visit, kẹp file, mác, nhãn, túi, hộp ...

CARD - LIXIL

Kích thước: 5.5 x 9cm, In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche; 300gsm Gia công: cán mờ 2 mặt, cắt xén, đóng hộp 100c/hộp

CARD - HDS

Kích thước: 5.5 x 9cm, In 04 màu 2 mặt trên giấy Coler canvats 250gsm Gia công: cắt xén, đóng hộp 100c/hộp

THẺ NHÂN VIÊN - ABIC

Kích thước: 5.5 x 9cm, In 04 màu 2 mặt trên chất liệu nhựa polyme dày 0,5ly Gia công: cắt xén, đóng hộp 100c/hộp

BÌ THƯ - ABIC

Kích thước: 12 x 22cm, In 04 màu 1 mặt trên giấy Offset định lượng 120gsm Gia công: bế dán, cắt xén thành phẩm

THIỆP NOEL

Thiệp Noel 2015 - Kích thước 20 x 11cm - Giấy in: giấy chất liệu MT201 - 250gsm, ánh nhũ Quy cách in và Gia công: In 04 màu 2 mặt, cắt xén, bế thành phẩm

BÌ THƯ - KINYOSHA

Kích thước: 12 x 22cm, In 04 màu 1 mặt trên giấy Offset định lượng 120gsm Gia công: bế dán, cắt xén thành phẩm