DANH MỤC SẢN PHẨM

TỜ RƠI HDS

TỜ RƠI NỘI THẤT - HDS Kích thước: 21 x 10cm, In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' định lượng 150gsm Gia công: cắt xén, đóng gói thành phẩm TỜ RƠI DU LỊCH - HDS ​Kích thước: 21 x 10cm, In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' định lượng 150gsm Gia công: cắt xén, đóng gói thành phẩm TỜ RƠI HON ĐA - HDS ​Kích thước: 21 x 10cm, In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' định lượng 150gsm Gia công: cắt xén, đóng gói thành phẩm ...

CARD - LIXIL

Kích thước: 5.5 x 9cm, In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche; 300gsm Gia công: cán mờ 2 mặt, cắt xén, đóng hộp 100c/hộp

CARD - HDS

Kích thước: 5.5 x 9cm, In 04 màu 2 mặt trên giấy Coler canvats 250gsm Gia công: cắt xén, đóng hộp 100c/hộp

THẺ NHÂN VIÊN - ABIC

Kích thước: 5.5 x 9cm, In 04 màu 2 mặt trên chất liệu nhựa polyme dày 0,5ly Gia công: cắt xén, đóng hộp 100c/hộp

BÌ THƯ - ABIC

Kích thước: 12 x 22cm, In 04 màu 1 mặt trên giấy Offset định lượng 120gsm Gia công: bế dán, cắt xén thành phẩm

BÌ THƯ - CÔNG TY PHONG LIÊN

Kích thước: 12 x 22cm, In 04 màu 1 mặt trên giấy Offset định lượng 120gsm Gia công: bế dán, cắt xén thành phẩm

BÌ THƯ - KINYOSHA

Kích thước: 12 x 22cm, In 04 màu 1 mặt trên giấy Offset định lượng 120gsm Gia công: bế dán, cắt xén thành phẩm