DANH MỤC SẢN PHẨM

CATALOGUE "VẬT PHẨM MAY MẮN" - RISIS

Kích thước: 14.5 x 21cm, bao gồm 4 trang bìa và 16 trang ruột Trang bìa: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' mast 200gsm, cán mờ mặt ngoài Trang ruột: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' mast 150gsm, không cán Gia công: lồng tay sách, gim giữa, cắt xén đóng gói thành phẩm

SÁCH "BỘ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC" - NGÂN HÀNG VDB

Kích thước:21 x 29.7 x 7cm, bao gồm 4 trang bìa và 893 trang ruột Trang bìa: In 04 màu 1 mặt trên giấy Couche' 200gsm, cán mờ mặt ngoài bồi lên caton lạnh 0.3mm Trang ruột: In 01 màu 2 mặt trên giấy Offset định lượng 100gsm Gia công: lồng tay, khâu, dán gáy, bìa, cắt xén đóng gói thành quyển

SÁCH CẨM NANG - EY

Kích thước: 21 x 29.7cm, bao gồm 04 trang bìa và 273 trang ruột Trang bìa: có 2 tai gập, In 04 màu 1 mặt trên giấy Couche' 300gsm, cán mờ mặt ngoài Trang ruột: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' định lượng 150gsm Gia công: lồng tay, khâu, dán gáy, cắt xén, đóng quyển thành phẩm

DANH BẠ - ĐOÀN THANH NIÊN

Kích thước: 10.5 x 14.5, bao gồm 04 trang bìa và 112 trang ruột Trang bìa: In 04 màu 1 mặt trên giấy Couche' 300gsm, cán mờ mặt ngoài Trang ruột: In 01 màu 12 mặt trên giấy Offset 120gsm Gia công: lồng tay, khâu, dán gáy, cắt xén, đóng quyển thành phẩm

ALNUM KỶ NIỆM 20 NĂM - EY

Kích thước: 25.5 x 25.5 x 2.5cm, bao gồm 1 bìa áo, 04 trang bìa và 34 trang ruột Trang bìa: Bìa áo in 04 màu 1 mặt trên Couche' 300gsm, bìa chính In trên giấy ganh, ép nhũ bạc logo và biểu tượng 20 năm, bồi lên catton lạnh dày 3mm Trang ruột: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' 150gsm bồi lên catton lạnh dày 1mm Gia công: lồng tay, khâu, dán gáy, cắt xén, phủ lớp nhũ vàng quanh viền sách, đóng quyển thành phẩm ...

SÁCH DOANH NHÂN VIỆT - EY

Kích thước: 29.7 x 21cm, A4 nằm ngang, bao gồm 4 trang bìa và 32 trang ruột Trang bìa: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' 300gsm, cán mờ mặt ngoài Trang ruột: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' 150gsm, không cán Gia công: Khâu tay, keo gáy, đóng bìa, cắt xén đóng gói thành phẩm

CATALOGUE - EY

Kích thước: 21 x 29.7cm, bao gồm 4 trang bìa và 12 trang ruột Trang bìa: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' 300gsm, cán mờ mặt ngoài Trang ruột: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' mast 150gsm, không cán Gia công: lồng tay sách, gim giữa, cắt xén đóng gói thành phẩm