DANH MỤC SẢN PHẨM

BÌ THƯ - LIBRA

Kích thước: 12 x 22cm, In 04 màu 1 mặt trên giấy Offset định lượng 120gsm Gia công: bế dán, cắt xén thành phẩm

BÌ THƯ - CÔNG TY PHONG LIÊN

Kích thước: 12 x 22cm, In 04 màu 1 mặt trên giấy Offset định lượng 120gsm Gia công: bế dán, cắt xén thành phẩm

TỜ RƠI HDS

TỜ RƠI NỘI THẤT - HDS Kích thước: 21 x 10cm, In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' định lượng 150gsm Gia công: cắt xén, đóng gói thành phẩm TỜ RƠI DU LỊCH - HDS ​Kích thước: 21 x 10cm, In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' định lượng 150gsm Gia công: cắt xén, đóng gói thành phẩm TỜ RƠI HON ĐA - HDS ​Kích thước: 21 x 10cm, In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' định lượng 150gsm Gia công: cắt xén, đóng gói thành phẩm ...

TỜ RƠI BÓNG RỔ

Kích thước: 14 x 20.5cm, In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' 200gsm Gia công: cắt xén, đóng gói thành phẩm

TỜ RƠI ABIC

Kích thước; 21 x 30cm, bế gập 3 Chất liệu: in 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' 150gsm Gia công: bế gập 3, UV bóng, cắt xén đóng gói thành phẩm

LỊCH ĐỂ BÀN 2016 - ABIC

Kích thước: 24.5 x 10.5cm, bao gồm: đế lịch bàn 2 mảnh, 13 trang ruột lịch chính 2 mặt, 53 tờ lịch tuần Đế lịch: Chất liệu giấy Xi màu xanh, bồi lên caton lạnh dày 3 ly - Ruột lịch chính: In trên chất liệu giấy Couche' 150gsm, in 04 màu 2 mặt Lịch tuần: in trên chất liệu giấy Offset định lượng 120gsm, in 04 màu 1 mặt Gia công: cắt xén, đột lỗ, lòng loxo, đóng gói thành phẩm

LỊCH ĐỂ BÀN - G8

Kích thước: 24.5 x 17.5cm, bao gồm đế lịch chữ A mica + 13 tờ lịch tháng Đế lịch: chất liệu mica trong Đài loan dày 5ly, uốn thành đế chữ A Ruột lịch: in 04 màu 2 mặt trên giấy chất liệu Smash mallow màu trắng dày 262gsm Gia công: cắt xén, đột lỗ, lòng loxo, đóng gói thành phẩm