DANH MỤC SẢN PHẨM

DANH BẠ - ĐOÀN THANH NIÊN

Kích thước: 10.5 x 14.5, bao gồm 04 trang bìa và 112 trang ruột Trang bìa: In 04 màu 1 mặt trên giấy Couche' 300gsm, cán mờ mặt ngoài Trang ruột: In 01 màu 12 mặt trên giấy Offset 120gsm Gia công: lồng tay, khâu, dán gáy, cắt xén, đóng quyển thành phẩm

ALNUM KỶ NIỆM 20 NĂM - EY

Kích thước: 25.5 x 25.5 x 2.5cm, bao gồm 1 bìa áo, 04 trang bìa và 34 trang ruột Trang bìa: Bìa áo in 04 màu 1 mặt trên Couche' 300gsm, bìa chính In trên giấy ganh, ép nhũ bạc logo và biểu tượng 20 năm, bồi lên catton lạnh dày 3mm Trang ruột: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' 150gsm bồi lên catton lạnh dày 1mm Gia công: lồng tay, khâu, dán gáy, cắt xén, phủ lớp nhũ vàng quanh viền sách, đóng quyển thành phẩm ...

SÁCH DOANH NHÂN VIỆT - EY

Kích thước: 29.7 x 21cm, A4 nằm ngang, bao gồm 4 trang bìa và 32 trang ruột Trang bìa: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' 300gsm, cán mờ mặt ngoài Trang ruột: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' 150gsm, không cán Gia công: Khâu tay, keo gáy, đóng bìa, cắt xén đóng gói thành phẩm

CATALOGUE - EY

Kích thước: 21 x 29.7cm, bao gồm 4 trang bìa và 12 trang ruột Trang bìa: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' 300gsm, cán mờ mặt ngoài Trang ruột: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' mast 150gsm, không cán Gia công: lồng tay sách, gim giữa, cắt xén đóng gói thành phẩm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - VBD

Kích thước: 21 x 29.7cm, bao gồm 4 trang bìa và 64 trang ruột Trang bìa: In 04 màu 1 mặt trên giấy Couche' 300gsm, cán mờ mặt ngoài Trang ruột: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' 150gsm, không cán Gia công: khâu, lồng tay sách, dán gáy, cắt xén đóng gói thành quyển

CATALOGUE " ASIA-PACIFIC" - EY

Kích thước: 21 x 29.7cm, bao gồm 4 trang bìa và 12 trang ruột Trang bìa: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' 300gsm, cán mờ mặt ngoài Trang ruột: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' mast 150gsm, không cán Gia công: lồng tay sách, gim giữa, cắt xén đóng gói thành phẩm

TỜ GẤP A5 - EY

Kích thước: 29.7 x 21cm, gập đôi Chất liệu: In 04 màu giấy Couche' 300gsm, Gia công: cán mờ 2 mặt, bế gân giữa, cắt xén thành phẩm