DANH MỤC SẢN PHẨM

LỊCH TREO TƯỜNG 2016 - ABIC

Kích thước: 36.6 x 34cm, bao gồm: đế lịch 2 mảnh, 14 trang ruột lịch Đế lịch: mặt ngoài in nội dung trên giấy Couche' 150gsm, in 04 màu 1 mặt, cán mờ mặt ngoài Ruột lịch: Kích thước 36.6 x 26cm, gồm 12 tờ lịch tháng, 1 bìa chính, 1 bìa phụ, giấy Couche' 150gsm Gia công: cắt xén, đột lỗ, lòng loxo, đóng gói thành phẩm

CATALOGUE "VẬT PHẨM MAY MẮN" - RISIS

Kích thước: 14.5 x 21cm, bao gồm 4 trang bìa và 16 trang ruột Trang bìa: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' mast 200gsm, cán mờ mặt ngoài Trang ruột: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' mast 150gsm, không cán Gia công: lồng tay sách, gim giữa, cắt xén đóng gói thành phẩm

CATALOGUE "CẢM HỨNG THIÊN NHIÊN" - RISIS

Kích thước: 14.5 x 21cm, bao gồm 4 trang bìa và 6 trang ruột Trang bìa: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' mast 200gsm, cán mờ mặt ngoài Trang ruột: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' mast 150gsm, không cán Gia công: lồng tay sách, gim giữa, cắt xén đóng gói thành phẩm

CATALOGUE "ĐỒ BÀY VĂN PHÒNG" - RISIS

Kích thước: 14.5 x 21cm, bao gồm 4 trang bìa và 8 trang ruột Trang bìa: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' mast 200gsm, cán mờ mặt ngoài Trang ruột: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' mast 150gsm, không cán Gia công: lồng tay sách, gim giữa, cắt xén đóng gói thành phẩm

CATALOGUE ERNTS & YOUNG

Kích thước: 21 x 29.7cm - Gồm 4 trang bìa và 32 trang ruột Chất liệu giấy: Bìa in 04 mầu trên giấy Couche' 300gsm, cán mờ mặt ngoài Ruột in 04 màu 2 mặt trên giấy Couhe' mast 150gsm, không cán Gia công: Khâu tay, lồng bìa, gim gáy, cắt xén thành phẩm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - VBD

Kích thước: 21 x 29.7cm, bao gồm 4 trang bìa và 64 trang ruột Trang bìa: In 04 màu 1 mặt trên giấy Couche' 300gsm, cán mờ mặt ngoài Trang ruột: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' 150gsm, không cán Gia công: khâu, lồng tay sách, dán gáy, cắt xén đóng gói thành quyển

CATALOGUE " ASIA-PACIFIC" - EY

Kích thước: 21 x 29.7cm, bao gồm 4 trang bìa và 12 trang ruột Trang bìa: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' 300gsm, cán mờ mặt ngoài Trang ruột: In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' mast 150gsm, không cán Gia công: lồng tay sách, gim giữa, cắt xén đóng gói thành phẩm