THIỆP CMNM - EY

THIỆP CMNM - EY

Kích thước: Phong bì thiệp: 12 x 22cm, Thiệp: 11 x 21, gấp 3
Phong bì: chất liệu giấy MT101 định lượng 120gsm, in 04 màu mặt ngoài
Thiệp: Chất liệu giấy MT201 định lượng 250gs,, In 04 màu 2 mặt, ép nhũ vàng
Gia công: cắt xén, bế dập dán thành phẩm