TỜ RƠI ABIC

TỜ RƠI ABIC

Kích thước; 21 x 30cm, bế gập 3
Chất liệu: in 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' 150gsm
Gia công: bế gập 3, UV bóng, cắt xén đóng gói thành phẩm