TỜ RƠI HDS

TỜ RƠI HDS

TỜ RƠI NỘI THẤT - HDS
Kích thước: 21 x 10cm, In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' định lượng 150gsm
Gia công: cắt xén, đóng gói thành phẩmTỜ RƠI DU LỊCH - HDS
​Kích thước: 21 x 10cm, In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' định lượng 150gsm
Gia công: cắt xén, đóng gói thành phẩmTỜ RƠI HON ĐA - HDS
​Kích thước: 21 x 10cm, In 04 màu 2 mặt trên giấy Couche' định lượng 150gsm
Gia công: cắt xén, đóng gói thành phẩm